PDPAOLA je u svijetu poznata po ljubavi do proizvoda, kvalitetnih materijala i sve većeg broja oboževaca, koji dolazi iz više od 250 država gdje je poznata marka.