O poduzeću

 

Vizitka

 

KRUNA 2011, d.o.o.

Zagrebačka avenija 104c, 10000 Zagreb

OIB: 00173621344

Matični broj: 02717107

Telefon: 01 386 42 85

Fax:  01 386 59 10

E-mail:  krona@krona.hr

Registracija: Trgovački sud u Zagrebu (MBS) 080750629. Datum registracije: 13.01.2011. Temeljni kapital: 20.000,00 kn. Član uprave: Mitja Erjavec